Alt+ Ctrl+ Skift+ Tangent Kommandonamn
        Acceptera alla konflikter i dokumentet
        Acceptera alla ändringar som visas
        Acceptera konflikt
        Acceptera konflikt och fortsätt
        Acceptera markerade ändringar
        Acceptera revisionsmarkeringar
        Acceptera ändringar eller fortsätt
        Acceptera ändringar och fortsätt
        Accepterar alla ändringar i dokumentet
        Adress
        Adressteckensnitt
        Aktivera objekt
        Aktivera redigering
        Aktuellt formateringsfönster
        Alla kantlinjer
        Allmänna alternativ
        Alternativ
        Alternativ
        Alternativ Användarinformation
        Alternativ Autoformat
        Alternativ Autoformatera vid inskrivning
        Alternativ Dubbelriktad
        Alternativ för formulärfält
        Alternativ för Smart etikett
        Alternativ för Spara
        Alternativ för Spåra ändringar
        Alternativ för stavning
        Alternativ HHK
        Alternativ Oskarp
        Alternativ Redigera
        Alternativ Redigera Kopiera Klistra in
        Alternativ Säkerhet
        Alternativ Sökvägar
        Alternativ Versioner
        Alternativ Visa
        Alternativknapp
        Anfang
        Ange konfliktlösningsläge
        Ange standard, inklistring
        Ange standardvärden för teckning
        Ange startvärde för numrerad lista
        Annan sida
        Annonsera Publicera Som
        Anpassa
Alt+ Ctrl+   Num + Anpassa kortkommando för tangentbord
        Anpassa menyer
Alt+ Ctrl+ Skift+ K Anpassa tangentbord
        Anpassa verktygsfält
        Anpassat styckeavstånd
        Anslut
        Antal sidor
        Anteckning Radera
        Anteckningar
        Anteckningsalternativ
        Anteckningspenna
        Använd aldrig pratbubblor
        Använd pratbubblor
        Använd snabbformatuppsättning i inledning
        Använd snabbformatuppsättningsmall
        Använda Hjälp
        Auto, hantera
        Autobildtext
        Autoformat
Alt+ Ctrl+   K Autoformat
        Autoformat, formatmall
        Autokorrigera matematisk ekvation
        Autokorrigering
        Autokorrigering CapsLock av
        Autokorrigering Dagar
        Autokorrigering Ersätt text
        Autokorrigering Inled mening med versal
        Autokorrigering Inledande versaler
        Autokorrigering typografiska citattecken
        AutokorrigeringHangeul
        Automatisk rullning
        Automatisk sidmarginal i läsläge
        Automatisk ändring
        Autopassa fast
        Autopassa fönster
        Autopassa innehåll
        Autosumma
        Autotext
        Autotext
        AW
        Avancerad layout för ritobjekt
        Avancerad layout för ritobjekt: fliken Figursättning
        Avancerad layout för ritobjekt: fliken Placering
        Avancerad layout för ritobjekt: fliken Storlek
        Avancerat, ljusstyrka/kontrast
      Esc Avbryt
        Avbryt markeringsläge
        Avgruppera innehållskontroll
        Avgränsa lista
        Avmarkera
        Avsluta
        Avsluta granskning
        Avsnittsbrytning
        Avsnittslayout
        Avstavning
        Avstavning auto, av
        Avstavning auto, på
        Avstavning, manuell
        Avstånd för ekvationsmatris
        Bakgrund med vattenstämpel
        Bakgrundsfyllning
        Bakgrundsfärg
        Behörighet
        Bekräfta konverteringar
        Beräkna
        Bild
        Bild
        Bild3
        Bildformatering
        Bildinnehållskontroll
        Bildpunkt
        Bildtext
        Blockera författare
        Blogg Öppna befintlig dialogruta
        Blogg Öppna Bloggwebbplats
        Bläddringslist
  Ctrl+ Skift+ F5 Bokmärke
        Byggblock i början av avsnittet
        Byggblock i början av dokumentet
        Byggblock i slutet av avsnittet
        Byggblock i slutet av dokumentet
        Byt namn på formatmall
        Börja E2o-pennanteckning
  Ctrl+   0 Öppna eller stäng stycke
    Skift+ DEL Klipp ut
      HOME Början av rad
Alt+ Ctrl+   PgUp Början på fönstret
        Cellalternativ
        Centrera
        Centrera
        Centrera ekvation
        Centrera ekvationer som en grupp
        Centrera lodrätt
        Centrera mot högerkant
        Centrera mot nederkant
        Centrera mot vänsterkant
        Centrera mot överkant
        Centrera vågrätt
        Checka in
        Checka ut
        Citatförteckning
        Citatförteckningskategori
        CSS-länkar
        Dagens tips
        Databas
        Datum/tid
Alt+   Skift+ D Datumfält
        Datuminnehållskontroll
        Definiera ny lista
        Definiera ny punkt
        Definiera nytt listformat
        Definiera nytt nummerformat
        Dela celler
        Dela tabell
        Dela underdokument
        Dela upp bild
        Diagonal kantlinje
        Diagonal kantlinje
        Diagram
        Diakritisk färg
        Dialogruta för PPEgenskapsredigerare
        Dialogrutan för bloggkontoalternativ
        Dialogrutan för sökalternativ
Alt+ Ctrl+   O Disposition
        Disposition Visa Format
Alt+   Skift+ L Disposition Visa Första Raden
Alt+   Skift+ Ned Disposition, flytta ned
Alt+   Skift+ Upp Disposition, flytta upp
Alt+   Skift+ Vänster Disposition, höj
        Disposition, höj rubrik1
Alt+   Skift+ Höger Disposition, sänk
        Dispositionsbakgrund
        Dispositionsnivå
        Distribuera inte
Alt+ Ctrl+   S Dokument Dela
  Ctrl+   1 Styckeavstånd
        Dokumentexport
        Dokumentinformation
        Dokumentkontroll
        Dokumentkryptering
  Ctrl+   2 Styckeavstånd
        Dokumentåtgärdsfönster
        Dokumentöversikt
  Ctrl+ Skift+ H Dold
        Dra in tecken
        Dubbelt genomstruken
  Ctrl+ Skift+ D Dubbelt understruken
        Duplicera
        Dölj disposition
Alt+   Skift+ - Dölj dispositionsnivå
Alt+   Skift+ Num - Dölj dispositionsnivå
        Dölj grammatik
        Dölj stavning
        Dölj verktygsfält
        E2o WordArt-galleri
        E2o WordArt-galleri
        Egenskaper
        Egenskaper för platshållare
        ejoffentlig
        Ekvation
        Ekvation till normal text
        Ekvation, bråk med snedstreck
        Ekvation, bråk med vågrätt streck
        Ekvation, bråk utan bråkstreck
        Ekvation, centrera lodrätt
        Ekvation, centrera vågrätt
        Ekvation, gränsplats
        Ekvation, högerjustera vågrätt
        Ekvation, infoga argument efter
        Ekvation, infoga argument före
        Ekvation, infoga kolumn efter
        Ekvation, infoga kolumn före
        Ekvation, infoga rad efter
        Ekvation, infoga rad före
        Ekvation, justera lodrätt mot nederkant
        Ekvation, justera lodrätt mot överkant
        Ekvation, justering av upphöjd/nedsänkt
        Ekvation, linjärt bråk
        Ekvation, matcha avgränsare
        Ekvation, matrisavstånd
        Ekvation, minska argumentstorlek
        Ekvation, plats för grupperingstecken
        Ekvation, plats för n-ställig gräns
        Ekvation, plats för upphöjd/nedsänkt
        Ekvation, streckplats
        Ekvation, sträck ut avgränsare
        Ekvation, sträck ut n-ställig operator
        Ekvation, ta bort argument
        Ekvation, ta bort kolumn
        Ekvation, ta bort nedsänkt entitet
        Ekvation, ta bort rad
        Ekvation, ta bort struktur
        Ekvation, ta bort upphöjd entitet
        Ekvation, utöka matris
        Ekvation, visa/dölj avslutande avgränsare
        Ekvation, visa/dölj högerkant
        Ekvation, visa/dölj inledande avgränsare
        Ekvation, visa/dölj lodrätt streck
        Ekvation, visa/dölj nederkant
        Ekvation, visa/dölj nedre gräns
        Ekvation, visa/dölj platshållare
        Ekvation, visa/dölj rotuttrycksgrad
        Ekvation, visa/dölj streck på vänster nederkant
        Ekvation, visa/dölj streck på vänster överkant
        Ekvation, visa/dölj vågrätt streck
        Ekvation, visa/dölj vänsterkant
        Ekvation, visa/dölj överkant
        Ekvation, visa/dölj övre gräns
        Ekvation, vänsterjustera vågrätt
        Ekvation, öka argumentstorlek
        Ekvationsalternativ
        Endast sidfot
        Endast sidhuvud
        Engelsk skrivassistent
        Enkel numrering, standard
        E-post Skicka
        E-post Spara bifogad fil
        E-post Välj konto
        E-post, alternativ för bifogade filer
        E-post, dölj meddelandehuvud
        E-post, flagga
        E-post, fokus inledning
        E-post, fokus ämne
        E-post, kontrollera namn
        E-post, kontrollera namn
        E-post, välj namn
        E-post, välj namn
        E-post, välj namn, dold kopia
        E-post, välj namn, kopia
        E-post, välj namn, till
        E-postalternativ
        E-postkuvert
        E-postkälla
        E-postmeddelande Svara
        E-postmeddelande Svara alla
        E-postmeddelande Vidarebefordra
        E-postmeddelande, alternativ
        E-postmeddelande, egenskaper
        E-postmeddelande, flytta
        E-postmeddelande, föregående
        E-postmeddelande, nästa
        E-postmeddelande, ta bort
  Ctrl+   3 Lås fält
        Etikett
        Etikettalternativ
        Excel-tabell
        Expanderat
        Faxtjänst
  Ctrl+   4 Lås upp fält
  Ctrl+ Skift+ F Fet
        Figurförteckning
        Fil
        Filter för att visa granskare
        Fler bakgrundsfärger
        Flernivå, standard
      F2 Flytta
        Flytta bakåt
        Flytta cachelagrade ändringar
  Ctrl+   5 Styckeavstånd
        Flytta framåt
        Fonetikguide
        Format
Alt+ Ctrl+   Retur Formatavgränsare
        Formatera bildtext
        Formatera cell
        Formatera sidnummer
        Formateringsbegränsningar
    Skift+ END Utvidga till slutet av raden
Alt+ Ctrl+ Skift+ S Formateringsfönster
Alt+ Ctrl+   1 Formatmall
Alt+ Ctrl+   3 Formatmall
        Formatmall
        Formatmall
  Ctrl+ Skift+ L Formatmall
        Formatmall efter exempel
        Formatmallsdefinitioner för punkter och numrering
        Formatmallslista
        Formel
        Formulärfält
        Formulärmönster
        Fortsätt numrering
        Fotnot
Alt+ Ctrl+   F Fotnot
        Frigör alla mina blockerade områden
        Funktioner identifierade av ekvation
        Fyll i principetikett
        Fyllning
        Fyllningsfärgblandare
        Fyllningsmönster
        Fält
        Fält
        Fälthantering
Alt+     BACKSPACE Ångra
Alt+ Ctrl+   H Färgöverstrykning
        Fäst mot rutnät
  Ctrl+ Skift+ S Fönstret Använd format
        Fördela allmän
        Fördela kolumn
        Fördela lodrätt
        Fördela rad
  Ctrl+ Skift+ J Fördela stycke
        Fördela vågrätt
        Föreg sida
        Föregående cell
Alt+   Skift+ F1 Föregående fält
    Skift+ F1 Formateringsegenskaper
  Ctrl+ Skift+ F6 Föregående fönster
Alt+   Skift+ F6 Föregående fönster
        Föregående kommentar
Alt+     END Radslut
        Föregående revisionsmarkering
    Skift+ F11 Föregående fält
  Ctrl+   6 Ta bort länk för fält
        Föregående ändring eller kommentar
  Ctrl+   P Förhandsgranska
        Förhandsgranska i helskärmsläge
        Förhandsgranska webbsida
        Förhandsgranska, redigeringsläge
        Förminska
        Förstora typsnitt
  Ctrl+   8 Minska typsnitt en punkt
        Förstoringsglas
        Galleri för numrerade listor
        Galleri för punktlistor
        Galleri för understrykning
        Genomstruken
        Glöd
        Grafisk vågrät linje
        Grammatik
        Grammatikalternativ
        Granska revisioner
        Granskningsruta
        Gruppera innehållskontroll
        Gräns radbyte
        Guiden Koppla dokument
Alt+     F1 Nästa fält
Alt+     F11 VBKod
      F5 Gå till
  Ctrl+   9 Förstora typsnitt en punkt
        Gå till den sista lästa sidan
        Gå till den sista sidan
        Gå till föregående avsnitt
        Gå till föregående fotnot
        Gå till föregående kommentar
        Gå till föregående länkade textruta
        Gå till föregående sida
        Gå till föregående slutkommentar
        Gå till första sidan
        Gå till innehållsförteckning
        Gå till nästa avsnitt
        Gå till nästa fotnot
        Gå till nästa kommentar
        Gå till nästa länkade textruta
        Gå till nästa sida
        Gå till nästa slutkommentar
        Gå till rubrik
        Gå till sidfot
        Gå till sidhuvud
        Gå till sidhuvud/sidfot
        Gå till slutkommentar
    Skift+ F12 Spara
Alt+ Ctrl+   Z Gå tillbaka
Alt+   Skift+ BACKSPACE Gör om
      F4 Gör om eller upprepa
Alt+     F3 Skapa autotext
  Ctrl+   + Upphöjd
        Gör paus i inspelningen
        Hantera autokorrigeringsposter
        Hantera formatmall
Alt+ Ctrl+   F7 HHC
      F1 Hjälp
        Hjälp om Ichitaro
        Hoppa över numrering
  Ctrl+   A Markera allt
        Hälsningsfras
        Hämta bilder
  Ctrl+   B Sök i navigeringsfönster
        Höger kantlinje
        Högerjustera
        Högerjustera ekvation
        Högerjustera mot nederkant
        Högerjustera mot överkant
        Höj textrad
        Höj upp lista
        Hö-vä i makrodialogrutor
        Hö-vä stycke
        Ignorera alla konflikter i dokumentet
        Ignorera alla konsekvensfel
        Ignorera alla ändringar i dokumentet
        Ignorera alla ändringar som visas
        Ignorera konflikt
        Ignorera konflikt och fortsätt
        Ignorera konsekvensfel
        Ignorera markerade ändringar
        Ignorera Office-cachelagrad fil
        Ignorera revisionsmarkeringar
        Ignorera ändringar eller fortsätt
        Ignorera ändringar och fortsätt
        Imager-skanning
        IMEKontroll
        Index
        Index och förteckningar
  Ctrl+   BACKSPACE Ta bort föregående ord
        Indrag av första raden
        Infoga
        Infoga ActiveX-kontroll
        Infoga allmän
        Infoga bloggkategori
        Infoga bloggkategorier
      F3 Infoga byggblock
Alt+ Ctrl+ Skift+ V Infoga byggblock
        Infoga celler
        Infoga ekvation
        Infoga ekvationsstruktur
        Infoga ekvationssymbol
  Ctrl+   Blanksteg Återställ tecken
  Ctrl+ Skift+ F3 Infoga insamling
        Infoga kolumn
        Infoga kolumn höger
        Infoga kommentar
Alt+ Ctrl+   M Infoga kommentar
        Infoga källhänvisning
        Infoga litteraturförteckning
        Infoga pennanteckning
        Infoga rad
        Infoga rad nedanför
        Infoga rad ovanför
        Infoga tabell
        Infoga tom ekvationsstruktur
        Infoga Word-bild
        Infogning
        Inga kantlinjer
        Inga pratbubblor för infogning/borttagning
        Ingen sidmarginal i läsläge
        Inklistringsalternativ
        Innehåll, arabiska
        Innehållsförteckning
        Innehållsförteckning meny
        Innehållskontroll för byggblock
        Innehållskontroll för kombinationsrutor
        Innehållskontroll för kryssruta
        Innehållskontroll för listrutor
        Inre kantlinje
  Ctrl+   C Kopiera
        Installera Office
        Inställning av layout
        Inställning av marginaler
        Inställning av papper
        Inställningar för kuvert
        Insättningspunkt för byggblock
        Japansk hälsning, avslutningsord
        Japansk hälsning, föregående hälsning
        Japansk hälsning, inledningsord
        Justera
        Justera det här tecknet i ekvation
        Justera indrag i lista
        Justera mot nederkant
        Justera mot nederkant
        Justera mot överkant
        Justera mot överkant
        Justera vid lika med i ekvation
        Justeringstabb
        Jämför dokument, grunddokument
        Jämför dokument, jämför
        Jämför dokument, kombinera
        Jämför dokument, senaste mindre
        Jämför dokument, senaste större
        Jämför dokument, version
        Jämför versioner
        Kantlinje
        Kantlinje, färg
        Kantlinje, tjocklek
        Kantlinjefärgblandare
        Kantlinjer
        Kantlinjer och fyllning
  Ctrl+ Skift+ I Kapitäler
        Kinesisk översättning
        Kinesisk översättning
        Kinesisk översättning
        Kinesisk översättning
Alt+   Skift+ F9 Klicka på fält
    Skift+ F2 Kopiera till/från
  Ctrl+   D Teckenformatering
    Skift+ F3 Ändra skiftläge
  Ctrl+   DEL Ta bort ord
        Klistra in bitmapp
        Klistra in encellstabell som tabell
        Klistra in encellstabell som text
        Klistra in endast text
        Klistra in Excel-diagram med källformatering
        Klistra in Excel-diagram med måltema
        Klistra in Excel-encellstabell med målformatering
        Klistra in Excel-tabell med källformatering
        Klistra in Excel-tabell med måltabellformat
  Ctrl+ Skift+ V Klistra in format
        Klistra in från Excel
        Klistra in genom att skriva över celler
        Klistra in GIF
        Klistra in innehållskontroller
        Klistra in JPEG
        Klistra in lista och fortsätt
        Klistra in lista utan att sammanfoga
        Klistra in länkad Excel-encellstabell med målformatering
        Klistra in länkad Excel-tabell med målformatering
        Klistra in länkad Excel-tabell med måltabellformat
        Klistra in länkat Excel-diagram med källformatering
        Klistra in länkat Excel-diagram med måltema
        Klistra in med källformatering
        Klistra in målformat
        Klistra in målformatering
        Klistra in måltema
        Klistra in ny lista
        Klistra in PNG
        Klistra in sammanfogad lista
        Klistra in som bild
        Klistra in som hyperlänk
        Klistra in som kapslad tabell
Alt+ Ctrl+   V Klistra in special
        Klistra in tabell med originalformatering
        Klistra in tabell som nya kolumner
        Klistra in tabell som nya rader
        Klistra in XML-struktur
        Klistra in, lägg till tabell
        Klistra in2
        Knapp
        Kod
        Kolumnbredd
  Ctrl+ Skift+ Retur Kolumnbrytning
Alt+     F4 Stäng eller avsluta
Alt+   Skift+ PgUp Kolumnbörjan
        Kolumner
        Kolumner
Alt+     F5 Återställ program
Alt+   Skift+ PgDn Kolumnslut
        Kombinationsruta
        Kombinera tecken
        Komma igång
        Kommaaccent
        Kompatibilitetsalternativ
        Kompatibilitetskontroll
        Kondenserat
        Konfliktruta
        Konsekvens
        Konsekvenskontroll
        Kontakta oss
        Kontrollens egenskaper
        Kontrollera kompatibilitet
        Kontrollera stavningen i dokumentet igen
        Konvertera
        Konvertera alla fotnoter
        Konvertera alla slutkommentarer
        Konvertera källhänvisning till statisk text
        Konvertera litteraturförteckning till statisk text
        Konvertera objekt
        Konvertera till linjärt format
        Konvertera till professionellt format
        Konvertera till professionellt format
  Ctrl+   E Styckejustering
  Ctrl+   END Dokumentets slut
  Ctrl+ Skift+ C Kopiera format
        Kopiera hyperlänk
        Kopiera pennanteckning som text
        Kopiera som bild
    Skift+ F4 Upprepa Sök
        Koppla dokument
        Koppla dokument
        Koppla dokument använd Adressbok
        Koppla dokument använd Outlook-kontakter
        Koppla dokument öppna datakälla
        Koppla dokument öppna sidhuvudkälla
        Koppla dokument, adressblock
        Koppla dokument, alternativ, nytt dokument
        Koppla dokument, ange dokumenttyp
        Koppla dokument, ange dokumenttyp e-post
        Koppla dokument, ange dokumenttyp etikett
        Koppla dokument, ange dokumenttyp fax
        Koppla dokument, ange dokumenttyp katalog
        Koppla dokument, ange dokumenttyp kuvert
        Koppla dokument, ange dokumenttyp standardbrev
        Koppla dokument, dataformulär
        Koppla dokument, e-postalternativ
        Koppla dokument, fråga om konvertering av kopplingstecken
        Koppla dokument, frågealternativ
        Koppla dokument, fältmappning
        Koppla dokument, föregående post
        Koppla dokument, första post
        Koppla dokument, gå till post
        Koppla dokument, hitta inmatning
        Koppla dokument, hitta post
        Koppla dokument, hälsningsfras
        Koppla dokument, infoga Fråga
        Koppla dokument, infoga Fyll i
        Koppla dokument, infoga fält
        Koppla dokument, infoga fält, utfällbar meny
        Koppla dokument, infoga Hoppa över om
        Koppla dokument, infoga Koppla post
        Koppla dokument, infoga Koppla sekvens
        Koppla dokument, infoga kopplingsnyckelord
        Koppla dokument, infoga Nästa
        Koppla dokument, infoga Nästa om
        Koppla dokument, infoga Om
        Koppla dokument, infoga Ställ in
Alt+   Skift+ K Koppla dokument, kontrollera
        Koppla dokument, konvertera kopplingstecken
        Koppla dokument, mottagare
        Koppla dokument, nästa post
        Koppla dokument, redigera adressblock
Alt+   Skift+ E Koppla dokument, redigera datakälla
        Koppla dokument, redigera hälsningsfras
        Koppla dokument, redigera lista
        Koppla dokument, redigera sidhuvudkälla
        Koppla dokument, sista post
        Koppla dokument, skapa datakälla
        Koppla dokument, skapa lista
        Koppla dokument, skapa sidhuvudkälla
        Koppla dokument, skugga fält
        Koppla dokument, sprid etikett
        Koppla dokument, ta bort dokumenttyp
Alt+   Skift+ N Koppla dokument, till dokument
        Koppla dokument, till e-post
Alt+   Skift+ M Koppla dokument, till skrivare
        Koppla dokument, utskriftsalternativ
        Koppla dokument, visa data
        Koppla dokument, återställ
        Koppla till föregående lista
        Koppla underdokument
Alt+   Skift+ F Kopplingsinstruktion
        Korrigera
        Korsreferens
        Kort blanksteg
    Skift+ F5 Gå tillbaka
        Kryssruta
        Kryssruta
  Ctrl+   F Fet
  Ctrl+ Skift+ K Kursiv
        Kuvert och etiketter
        Kuvertguiden
        Köp Office
        Kör fet
        Kör hö-vä
        Kör kontroll
        Kör kursiv
        Kör Utskriftshanteraren
        Kör vä-hö
        Layout för läsläge
        Licensverifiering
        Linjal
        Linjefärgsblandare
        Lista
Alt+ Ctrl+   L ListNum-fält
        Listruta
        Listruta
        Litteraturförteckning, filtrera språk
        Litteraturförteckning, infoga källa
        Litteraturförteckning, knappen Redigera källa
        Litteraturförteckning, knappen Redigera källhänvisning
        Litteraturförteckning, Redigera källa
        Litteraturförteckning, Skapa källa
        Litteraturförteckning, verktygsfältet Redigera källa
        Litteraturförteckning, verktygsfältet Redigera källhänvisning
        LitteraturförteckningKällhanteraren
        Ljud
        Ljudkommentar
        Lodrät granskningsruta
        Lodrät kantlinje
        Lodrät ram
        Logga ut från Passport
        Långt blanksteg
        Lås dokument
  Ctrl+   F1 Växla menyflik
  Ctrl+   F10 Maximera dokument
        Lås layout
        Lås principetikett
  Ctrl+   F11 Lås fält
  Ctrl+ Skift+ F11 Lås upp fält
        Lås upp principetikett
        Lägg till bildtext
        Lägg till digital signatur
        Lägg till hyperlänk i Favoriter
        Lägg till i Favoriter
        Lägg till i Kontakter
        Lägg till post, standard
        Lägg till text i objekt
        Länka textrutor
        Länkar
        Lär dig ord
        Läs in OSS-tema från mall
        Läs upp/stoppa tal
        Läsläge
        Läsläge för dokumentöversikt
        Läsläge för pennanteckningar Av
        Läsläge, minska teckenstorlek
        Läsläge, sidvy
        Läsläge, öka teckenstorlek
        Läsläge1-sida
        Läsläge2-sidor
Alt+     F6 Nästa fönster
        Mallalternativ
        Mallar
        Mallhanteraren
        Manuell radbrytning i ekvation
        Marginaljustera stycke, hög
        Marginaljustera stycke, låg
        Marginaljustera stycke, medel
        Marginaljustera stycke, special
        Marginaljustera stycke, thai
        Markera aktuell färg
        Markera aktuell justering
        Markera aktuella tabbar
        Markera aktuellt avstånd
        Markera aktuellt indrag
        Markera aktuellt teckensnitt
  Ctrl+   F12 Öppna
  Ctrl+   F2 Skriv ut
  Ctrl+   F3 Insamling
        Markera cell
Alt+   Skift+ I Markera citat
        Markera föregående
        Markera hyperlänk
Alt+   Skift+ X Markera indexord
        Markera indexord automatiskt
Alt+   Skift+ O Markera innehållsförteckning
        Markera kolumn
        Markera liknande formatering
        Markera nästa
        Markera rad
        Markera ritobjekt
        Markera som skrivskyddat
  Ctrl+ Skift+ F8 Markera spalt
Alt+     F7 Nästa felstavning
        Markera uppdateringar
  Ctrl+   F4 Stäng
        Maximera program
        Mening höger
        Mening höger utvidga
        Mening vänster
        Mening vänster utvidga
        Microsoft Access
        Microsoft Excel
        Microsoft Fox Pro
        Microsoft Mail
        Microsoft PowerPoint
        Microsoft Project
        Microsoft Publisher
        Microsoft på World Wide Web1
        Microsoft på World Wide Web10
        Microsoft på World Wide Web11
        Microsoft på World Wide Web12
        Microsoft på World Wide Web13
        Microsoft på World Wide Web14
        Microsoft på World Wide Web15
        Microsoft på World Wide Web16
        Microsoft på World Wide Web17
        Microsoft på World Wide Web2
        Microsoft på World Wide Web3
        Microsoft på World Wide Web4
        Microsoft på World Wide Web5
        Microsoft på World Wide Web6
        Microsoft på World Wide Web7
        Microsoft på World Wide Web8
        Microsoft på World Wide Web9
        Microsoft Schedule
Alt+ Ctrl+   F1 Microsoft Systeminformation
        Mini-läsläge
        Minimera dokument
        Minimera program
        Minska hängande indrag, tecken
        Minska indrag
        Minska indrag
        Minska indrag
  Ctrl+ Skift+ M Minska indrag
        Minska indrag av första raden
        Minska indrag, två tecken
        Minska justeringspunkten i ekvation
        Minska styckeavstånd
  Ctrl+ Skift+ Minska typsnitt
  Ctrl+   F5 Återställ dokument
        More Rotation Options: Launch Size Dialog
        MSWord litteraturförteckning, lägg till ny platshållare
        Mönsterfärg
        Mönsterfärgblandare
        Navigera Flytta
Alt+ Ctrl+   ö Navigeringsfönster
        Nedre kantlinje
  Ctrl+ Skift+ 0 Nedsänkt
        Nedsänkt
  Ctrl+ Skift+ N Normal
Alt+ Ctrl+   N Normal
Alt+   Skift+ Radera  (Num 5) Normal
        Normalisera text
        Normalvy sidhuvud
        Numrering
        Numrering, standard
        Ny formatmall
        Ny formatmall
        Ny kommentar
        Ny sida
        Ny webbsida
        Nytt
        Nytt e-postmeddelande
        Nytt fönster
  Ctrl+   F6 Nästa fönster
        Nytt tomt dokument
        Nytt, dialogruta
        Nytt, sammanhang
        Nästa cell
Alt+     F8 Makro
Alt+     F9 Fältkoder
      F11 Nästa fält
  Ctrl+   F7 Flytta dokument
Alt+     HOME Radbörjan
        Nästa insättning
        Nästa kommentar
        Nästa konflikt
Alt+     Höger Gå framåt
        Nästa revisionsmarkering
      F6 Nästa sida
        Nästa sida
  Ctrl+   F8 Dokumentstorlek
        Nästa ändring eller kommentar
        Objekt
        Objekt
        Objekt historik bakåt
        Objekt historik framåt
        Objektkärna
        Objektkärna
        OCX
        Office Center
        Office på webben
        Office-ritning
        OK
        Olika sidhuvud och sidfot, första sidan
        Olika sidhuvud och sidfot, udda/jämna sidor
        Om
  Ctrl+ Skift+ E Ombearbetningsmarkeringar, växla
        Omdefiniera formatmall
        Omforma
        Omslutningstecken
        Omvandla textruta till ram
        Online
        Onlinemöte
  Ctrl+   F9 Infoga fält
  Ctrl+ Skift+ Höger Ord höger utöka
  Ctrl+   G Gå till
  Ctrl+ Skift+ Vänster Ord vänster utöka
        Ordlista
        Ordna alla
        Ordna byggblock
        Ordna sida vid sida
  Ctrl+ Skift+ G Ordräkning Lista
  Ctrl+ Skift+ R Ordräkning Räkna om
        Organisationsschema, infoga
        OSC-dokumentkryptering
        Outlook infoga fil
        Outlook infoga fil2
    Skift+ F6 Föregående sida
    Skift+ F7 Synonymer, referens
        Passa in text
        Pennanteckning Radera
        Pennanteckningar, meny
      PgDn PgDn
      PgUp PgUp
        Placera längst bak
        Placera längst fram
        Presentera det
        PrgmFlytta
        PrgmStorlek
        Prickad understrykning
        Principetikett
        Principstreckkod
        PSSHjälp
        Publicera
        Publicera blogg
        Publicera bloggutkast
        Punktaccent
        Punkter och numrering
        Punkter och numrering
        Punktstandard
        Påbörja ny numrering
      Ned Rad ned
    Skift+ F8 Krymp markering
      Upp Rad upp
    Skift+ F9 Växla fältvisning
        Radavstånd
        Radavståndsgalleri
        Radbyte
Alt+     Ned Nästa objekt
Alt+   Skift+ HOME Radbörjan
      DEL Radera
        Radera all formatering
        Radera formatering
        Radera formulärfält
        Radera tabellformat
        Radera teckenformatering
        Radhöjd
        Radnummer, utelämna
        Radnumrering av
        Radnumrering, kontinuerlig
        Radnumrering, resten av sidan
        Radnumrering, återställ avsnitt
      END Radslut
Alt+     PgDn Kolumnslut
Alt+   Skift+ END Radslut
        Ram
        Ram
        Ram Dela Höger
        Ram Dela Under
        Ram Dela Vänster
        Ram Dela Över
        Ram eller Rama in bild
        Ram Ta bort Dela
        Ramegenskaper
        Ramformatering
        Ramgrupp Guide
        Ramgrupp Innehållsförteckning
Alt+   Skift+ R Redigera
        Redigera anteckning
        Redigera bild
        Redigera huvuddokument för Koppla dokument
        Redigera hyperlänk
        Redigera källa
        Redigera källhänvisning
        Redigera text i objekt
        Referensalternativ
        Referenslista
        Reflektion
        Returadressteckensnitt
        Rita
        Rita bildtext
        Rita lodrät textruta
        Rita lodrät textruta
        Rita lodrät textruta2
        Rita textruta
        Rita textruta
        Rita textruta2
        Rita textrutaEA
        Ritobjekt
        Ritobjekt, figursättning i över- och nederkant
        Ritobjekt, infogat radbyte
        Ritobjekt, ingen figursättning
        Ritobjekt, ingen figursättning bakom text
        Ritobjekt, ingen figursättning framför text
        Ritobjekt, rektangulär figursättning
        Ritobjekt, täckande figursättning
        Ritobjekt, tät figursättning
        Rotation
        RTF-innehållskontroll
Alt+ Ctrl+   2 Rubrik 2  Formatmall
        Rubriker
        Rubriknumrering
        Rubrikrad i tabellformat
        Räkna ord
        Samlingsdokument
        Sammanfattning
        Sammanfattning
        Sammanfattning Stäng
        Sammanfattning Växla vy
        Sammanfattning, uppdatera filegenskaper
        Sammanfoga celler
        Sammanfoga dokument
        Sammanfoga/dela allmän
        Sammanhangsberoende hjälp
        Schemalägg möte
Alt+ Ctrl+   P Sida
        Sida från disposition
        Sidbryt
  Ctrl+   H Ersätt
        Sidfot
        Sidfot i byggblock
Alt+   Skift+ P Sidfält
        Sidhuvud
        Sidhuvud i byggblock
        Sidkantlinjer och fyllning
        Sidmarginal i läsläge
        Sidnummer
        Signaturalternativ
        Signaturer
        Signaturrad
        Signera dokument
        Signeringstjänster
        Skapa adressida för vykort
        Skapa aktivitet
Alt+     PgUp Kolumnbörjan
        Skapa block för autotext från markering
        Skapa block för delat fält från markering
        Skapa block för ekvation från markering
        Skapa block för försättsblad från markering
        Skapa block för layout från markering
        Skapa block för sidfot från markering
        Skapa block för sidhuvud från markering
        Skapa block för sidnummer från markering (sida)
        Skapa block för tabell från markering
        Skapa block för textruta från markering
        Skapa block för vattenstämpel från markering
        Skapa brevsida för vykort
        Skapa byggblock från markering
        Skapa delad arbetsyta
        Skapa etiketter
        Skapa innehållsförteckning från markering
        Skapa katalog
        Skapa kuvert
        Skapa litteraturförteckning från markering
        Skapa sidnummer från markering
        Skapa sidnummer från markering (nederst)
        Skapa sidnummer från markering (överst)
        Skapa tabell
        Skapa underdokument
        Skicka Blogg
        Skicka e-post
        Skicka e-post som HTML
        Skicka e-post som oformaterad text
        Skicka e-post som RTF
        Skicka för granskning
        Skicka PDF
        Skicka till deltagare i onlinemöte
        Skicka till fax
        Skicka under granskning
        Skicka Xps
  Ctrl+ Skift+ F12 Skriv ut
  Ctrl+   HOME Början av dokument
Alt+ Ctrl+   I Skriv ut
  Ctrl+   Höger Ord höger
        Skrivarinställning
        Skugga
        Skydda
        Skydda formulär
        Skydda/ta bort skydd från dokument
        Sluta läsa in
Alt+ Ctrl+   PgDn Slutet på fönstret
Alt+ Ctrl+   D Slutkommentar
        Slå upp favorit i Referensinformation
  Ctrl+ Skift+ O Slå upp i Referensinformation
        Slå upp i Referensinformation, ingen ikon
        Snabbformat
        Snabbutskrift
        Sortera
        Sortera fallande
        Sortera stigande
    Skift+ HOME Början av linje utvidga
Alt+   Skift+ F2 Spara
  Ctrl+   I Hyperlänk
        Spara allt
        Spara block för försättsblad
        Spara block för innehållsförteckning
        Spara block för litteraturförteckning
        Spara block för sidfot
        Spara block för sidhuvud
        Spara block för sidnummer
        Spara block för sidnummer nederst
        Spara block för sidnummer överst
        Spara dokumentmall
        Spara ekvation
        Spara och stäng konfliktvyn
        Spara OSS-tema till mall
        Spara på plats som
        Spara på specialplats som
        Spara ram som
      F12 Spara som
        Spara som 2003 XML
        Spara som annat format
        Spara som bild
        Spara som filtrerad webbsida
        Spara som HTML
        Spara som HTML
        Spara som ODT
        Spara som RTF
        Spara som snabbformatuppsättning
        Spara som Text
        Spara som webbsida
        Spara som Word Docx
        Spara som Word Dotx
        Spara som Word11
        Spara som XML
        Spara till server för dokumenthantering
        Speciella texteffekter
        Språk
        Språk
        Språkinställningar
      F7 Språkkontroll
        SQM-dialog
        Standard, expanderat
        Standard, kondenserat
        Standardnummerlista
        Standardpunktlista
        Standardteckenkantlinje
        Standardteckenskugga
        Standardteckensnittsavstånd
        Standardteckensnittsläge
        Start för autoformat
        Starta arbetsflöde
        Starta inspelning av makro
        Statusfält
        Stavning Ändra
        Stavning, markering
        Stoppa inspelning av makro
  Ctrl+   Insert Kopiera
  Ctrl+ Skift+ Ned Stycke ned utöka
  Ctrl+   J Styckejustering
  Ctrl+ Skift+ Upp Stycke upp utvidga
        Stycke, håll ihop med nästa
        Stycke, håll ihop rader
        Stycke, kontroll av enstaka rader
        Stycke, sidbrytning före
  Ctrl+   K Kursiv
  Ctrl+   L Styckejustering
  Ctrl+   M Indrag
        Styckeavstånd
        Styckeavstånd
        Styckeformatering
  Ctrl+   N Nytt standard
  Ctrl+   Ned Stycke ned
  Ctrl+   Num 5 Markera allt
  Ctrl+   O Öppna
  Ctrl+   P Skriv ut
  Ctrl+   PgDn Nästa sökobjekt
        Stäng
        Stäng
  Ctrl+   PgUp Föregående sökobjekt
        Stäng alla
Alt+     Radera  (Num 5) Markera tabell
        Stäng förhandsgranskning
        Stäng konfliktvyn
        Stäng läsläge
Alt+   Skift+ S Stäng sida
        Stäng stycke, nedan
        Stäng stycke, ovan
        Stäng Visa sidhuvud/sidfot
        Stödlinjer
        Stödlinjer
        Symbol
        Symbol
        Synkronisera rullning sida vid sida
        Synlighet
        Synonymer
    Skift+ Höger Utöka tkn höger
        Säkerhet
        Säkerhetscenter
        Sänk lista
        Sänk textrad
        Sänk till brödtext
        Sök
        Sök
        Sök efter dokumentdelar
        Sök efter uppdateringar
  Ctrl+   Q Styckeformatering
        Sök läsläge
        Sök läsläge
        Ta bort alla kommentarer i dokumentet
        Ta bort alla kommentarer som visas
        Ta bort allmän
        Ta bort celler
        Ta bort cellpartition
        Ta bort dokumentbyggblock
        Ta bort formatmall
  Ctrl+   R Styckejustering
        Ta bort försättsblad
        Ta bort hyperlänk
        Ta bort innehållsförteckning
        Ta bort innehållskontroll
        Ta bort kolumn
        Ta bort kommentar
        Ta bort källhänvisning
        Ta bort liknande formatering
  Ctrl+   Radera  (Num 5) Markera allt
  Ctrl+ Skift+ F9 Ta bort länk för fält
        Ta bort länk mellan textrutor
  Ctrl+   Retur Sidbrytning
        Ta bort post, standard
        Ta bort punkter/numrering
        Ta bort rad
        Ta bort ramar
        Ta bort sidfot
        Ta bort sidhuvud
        Ta bort sidnummer
        Ta bort styckeformat
        Ta bort tabell
        Ta bort teckenformat
        Ta bort underdokument
        Ta bort vattenstämpel
        Tabbar
        Tabell till text
        Tabellegenskaper
        Tabellformat första kolumnen
        Tabellformat olikfärgade kolumner
        Tabellformat olikfärgade rader
        Tabellformat sista kolumnen
        Tabellformat summarad
        Tabellguiden
        Tal
        Tavelram
        Teckenersättning
  Ctrl+   S Spara
        Teckenformatering
        Teckenfärg
        Teckenskala
        Teckenskala, dialogruta
  Ctrl+ Skift+ F Teckensnitt
  Ctrl+ Skift+ Q Teckensnittet Symbol
        Teckensnittsfärgblandare
        Teckenstorlek
        Text till tabell
        Texteffekt
        Textfyllningseffekt
        Textinnehållskontroll
        Textkontureffekt
        Textruta
        Textruta
Alt+   Skift+ T Tidfält
        Tidigare konflikt
        Till eller från text
        Tillgänglighetskontroll
        Tillåt redigering i läsläge
      Höger Tkn höger
      Vänster Tkn vänster
        Två rader i en
        Typografialternativ
        Undantag för autokorrigering
        Underdokument
  Ctrl+   T Hängande indrag
  Ctrl+ Skift+ U Understruken
  Ctrl+ Skift+ W Understruket ord
        Understrykningsformat
        Understrykningsfärg
        Uppdatera
Alt+ Ctrl+   U Uppdatera autoformat
        Uppdatera bildskärm
        Uppdatera formatmall
      F9 Uppdatera fält
        Uppdatera fält
        Uppdatera fält
Alt+   Skift+ U Uppdatera fält
        Uppdatera fält, index
        Uppdatera fält, tabell
        Uppdatera fält, TOA
        Uppdatera fält, TOF
        Uppdatera IMEOrdlista
        Uppdatera innehållsförteckning
        Uppdatera innehållsförteckning
        Uppdatera innehållsförteckning, fullständig
  Ctrl+ Skift+ F7 Uppdatera källa
        Uppdatera litteraturförteckning
        Uppdatera principetiketter
        Uppgradera dokument
  Ctrl+   U Understruken
        Upphöjt
        Upprepa
        Upprepa
        Upprepa
        Upprepa
        Upprepa
        Upprepa
    Skift+ Insert Klistra in
Alt+ Ctrl+   Y Upprepa Sök
        Urklipp i Office
        Utskriftsalternativ
        Utskriftsformat
  Ctrl+ Skift+ HOME Utvidga till början av dokumentet
Alt+ Ctrl+ Skift+ PgUp Utvidga till början av fönstret
  Ctrl+ Skift+ END Utvidga till slutet av dokumentet
Alt+ Ctrl+ Skift+ PgDn Utvidga till slutet av fönstret
    Skift+ Ned Rad ned utöka
        Utöka ekvation
      F8 Utöka markering
    Skift+ PgDn Page Down utöka
    Skift+ PgUp Page Up utöka
Alt+     Retur Gör om eller upprepa
        Webb
        Webbadress
        Webbalternativ
        Verktyg
        Verktyg Grammatikinställningar
        Verktyg på webben
        Verktygsfält för guiden Japansk hälsning
        Verktygsfältet Dela disposition
  Ctrl+ Skift+ A Versaler
        Versioner
        Versioner Server
        Visa aktiviteter
  Ctrl+ Skift+ 8 Visa alla
        Visa alla författare
        Visa alla konsekvenser
Alt+   Skift+ A Visa alla rubriker
Alt+   Skift+ A Visa alla rubriker
        Visa andra författare
        Visa bildverktyg
        Visa dialogrutan Tillägg
Alt+   Skift+ + Visa dispositionsnivå
Alt+   Skift+ Num + Visa dispositionsnivå
        Visa Dölj
        Visa Egenskapsgranskning
        Visa formatering
        Visa fortsättningsavgränsare
        Visa fortsättningsnotering
        Visa fortsättningsnoteringsavgränsare
        Visa fotnoter
        Visa fotnotsavgränsare
        Visa fotnotsområde
        Visa fönstret Dokumentuppdateringar
        Visa för granskning
        Visa föregående sidhuvud/sidfot
        Visa infogat och borttaget
        Visa information
        Visa kommandon
        Visa kommentarer
        Visa konsekvens
        Visa markeringsområde
        Visa mig
        Visa nivå
        Visa nästa sidhuvud/sidfot
        Visa pennanteckningar
        Visa reparationer
Alt+   Skift+ 1 Visa rubrik 1
Alt+   Skift+ 2 Visa rubrik 2
Alt+   Skift+ 3 Visa rubrik 3
Alt+   Skift+ 4 Visa rubrik 4
Alt+   Skift+ 5 Visa rubrik 5
Alt+   Skift+ 6 Visa rubrik 6
Alt+   Skift+ 7 Visa rubrik 7
Alt+   Skift+ 8 Visa rubrik 8
Alt+   Skift+ 9 Visa rubrik 9
        Visa slutgiltigt dokument
        Visa slutkommentar fotnot
        Visa slutkommentarsavgränsare
        Visa slutkommentarsområde
        Visa stycke
        Visa tabellstödlinjer
        Visa tabellverktyg
        Visa ursprungligt dokument
        Visa ändringar och kommentarer
        Visar fönstret Delad arbetsyta
        Visar fönstret Dokumenthantering
        Word, sök i bibliotek
        WW7_ Verktyg Alternativ
        WW7_Formatera ritobjekt
        Vykortsguiden
        Vågrät granskningsruta
        Vågrät kantlinje
        Vågrät linje
        Vågrätt i lodrätt
        Vä-hö i makrodialogrutor
        Vä-hö stycke
        Välj litteraturförteckningsformat
        Välj nummer
Alt+ Ctrl+   HOME Välj sökobjekt
  Ctrl+ Skift+ P Välj teckenstorlek
        Vänster kantlinje
        Vänsterjustera
        Vänsterjustera ekvation
        Vänsterjustera mot nederkant
        Vänsterjustera mot överkant
        Växla alla noteringar
        Växla dokumenttext
        Växla Dokumentåtgärdsfält
        Växla egenskapspanel
Alt+   Skift+ 0 Växla ekvation
        Växla formulärdesign
    Skift+ Upp Rad upp utöka
        Växla helskärm
        Växla Hjälp om läsläge
        Växla hö-vä/vä-hö
        Växla lager
        Växla länk sidhuvud/sidfot
        Växla läsläge för pennanteckningar
        Växla läsläge2-sidor
  Ctrl+   Upp Stycke upp
        Växla miniatyr
        Växla panoreringsverktyg
        Växla Samlingsdokument
        Växla sidbrytningar
        Växla skikt med huvudtext
        Växla Spela in makro
        Växla stående
Alt+     Upp Föregående objekt
Alt+ Ctrl+   + Växla underdokument
        Växla webbdesign
        Växla verktygsfält
        Växla XMLStruktur
  Ctrl+ Skift+ X Växla XML-taggvy
        Växla Öppna inte bilaga i helskärm
        Växla, optimera för layout
        Växlingsknapp
        XMLAlternativ
        XMLDokument
        XML-schema
        XMLStruktur
        XML-tillägg
        Ytterligare åtgärder
        Yttre kantlinje
        Zooma
        Zooma hel sida
        Zooma Outlook-vy
        Zooma sidbredd
        Zooma två sidor
        Zooma100
        Zooma100
        Zooma200
        Zooma75
Alt+     Vänster Gå bakåt
  Ctrl+   V Klistra in
  Ctrl+ Skift+ T Ångra hängande indrag
        Ångra indrag av tecken
        Ångra utcheckning
        Återkonvertera
        Återställ avgränsare eller notering
  Ctrl+   W Stäng
        Återställ formulärfält
Alt+     X Växla teckenkod
        Återställ sida vid sida
        Återställ styckeformat
        Återställ styckeformatering
  Ctrl+   Vänster Ord vänster
  Ctrl+ Skift+ Z Återställ tecken
        Återställ teckenformat
        Återställ Word-bild
        Åtgärdsfönster
        Ändra byte
        Ändra ekvationsformat
        Ändra format
        Ändra Kana
    Skift+ Vänster Utöka tkn vänster
        Ändra skiftläge
        Ändra skiftläge, Fjärran östern
        Ändra storlek automatiskt
        Ändra tabellformat
        Ändra textorientering
        Ändra textorientering
        Ändringar
        Öka hängande indrag, tecken
        Öka indrag
        Öka indrag
        Öka indrag
        Öka indrag, två tecken
        Öka justeringspunkten i ekvation
        Öka styckeavstånd
  Ctrl+   X Klipp ut
Alt+ Ctrl+   F2 Öppna
  Ctrl+   Y Gör om eller upprepa
        Öppna
        Öppna Backstage-vy
        Öppna dokument från server på nytt
  Ctrl+   Z Ångra
        Öppna eller stäng stycke, nedan
        Öppna eller stäng stycke, ovan
        Öppna favoriter
        Öppna från specialplats
        Öppna hyperlänk
        Öppna hyperlänk
        Öppna i nytt fönster
        Öppna startsida
        Öppna stycke, nedan
        Öppna stycke, ovan
        Öppna söksida
        Öppna underdokument
        Överskrivning
        Överstrykningsfärgblandare
        Översätt
Alt+   Skift+ F7 Översättningsfönster
        Övre kantlinje